Twoje wyniki wyszukiwania

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej: remax-invest.pl.

 1. Dane Administratora

Administratorem danych osobowych jest Biuro Nieruchomości RE/MAX Invest prowadzące działalność gospodarczą pod nazwą INVEST SPÓŁKA CYWILNA MONIKA POŁATYŃSKA, AGNIESZKA NIEBORAK z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 1, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą: NIP 9372663581, REGON 243002628.

 1. Cel przetwarzanych danych 

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • zawarcia i realizacji umowy dotyczącej pośrednictwa w zakresie nieruchomości;
 • udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez formularz kontaktowy;
 • gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez użytkownika (pliki cookie).
 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:

 • Imię;
 • Adres elektroniczny poczty e-mail.
 • Służbowy numer telefonu.

Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ich nieprzekazanie skutkuje brakiem możliwości kontaktu zwrotnego (nt. realizacji umowy dotyczącej pośrednictwa w zakresie nieruchomości, odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez formularz kontaktowy). 

 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy;
 • art. 6 ust.1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora danych osobowych polegający na przetwarzaniu danych: w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, w celach analitycznych oraz realizacji kontaktu z osobami, które prześlą zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Administratora. 
 1. Profilowanie

W ramach strony internetowej pewne treści są automatycznie dopasowywane do potrzeb użytkownika tj. profilowane, w celu przygotowania odpowiedniej oferty. 

Profilowanie na stronie internetowej polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby np. poprzez przeglądanie konkretnej nieruchomości.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia aktywnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (w postaci plików cookie) przed wejściem na stronę internetową.

 1. Okresy przetwarzania danych 

Na mocy obowiązujących przepisów prawa Administrator może przechowywać dane osobowe użytkowników nie dłużej, niż jest to konieczne do zrealizowania celów, dla których je wykorzystuje,
a mianowicie:

 1. w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do chwili jej odwołania;
 2. w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania umowy – art. 6. ust. 1 lit. b RODO – przez okres niezbędny do zrealizowania umowy dotyczącej pośrednictwa w zakresie nieruchomości, a po tym okresie przez 5 lat;
 3. w zakresie danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – przetwarzanie w celu dochodzenia roszczeń (lub w ramach postępowań sądowych) – przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń;
 4. w zakresie danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – przetwarzane w celach analitycznych – do chwili odwołania zgody wyrażonej w celach analitycznych;
 5. w zakresie danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – przetwarzanie w celu realizacji kontaktu z osobami, które prześlą zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego – do chwili wysłania odpowiedzi lub do chwili odwołania zgody.
 1. Udostępnienie danych osobowych 

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom uczestniczącym w transakcjach dotyczących nieruchomości, w tym: pracownikom i współpracownikom Spektrum Nieruchomości w zakresie niezbędnym do skojarzenia stron transakcji i doprowadzenia do jej finalizacji.

W sytuacji, gdy wystąpi obowiązek wynikający z przepisów prawa Administrator zostanie zobowiązany do przekazania danych osobowych Użytkownika uprawnionym organom publicznym (jednostkom organizacyjnym prokuratury, sądom, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą przysługują prawa do:

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych;
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przeniesienia danych osobowych;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w każdym czasie bez wpływu na zgodność przetwarzania przed wycofaniem zgody;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 1. Zmiany Polityki

Administrator danych osobowych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały w ciągu 14 dni od dnia ich opublikowania na stronie serwisu.

Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zostaną powiadomione o jej zmianach poprzez stosowny komunikat ogłoszony na stronie internetowej: www.remax-invest.pl.

 1. Pliki cookie (ciasteczka)

Podczas przeglądania serwisu są używane i wykorzystywane pliki cookie (dalej: cookie), czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika – ich stosowanie ma na celu poprawne działanie strony.

Pliki pozwalają: 

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej; 
 • wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników;
 • analizować ruch na stronie.

Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, numer IP, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Na stronie internetowej ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o sesji użytkownika;
 • statystycznym;
 • udostępniania dodatkowych funkcji strony.

Stosowane przez stronę pliki cookie są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników. W szczególności nie jest możliwe (poprzez pliki cookie) przedostanie się do stosowanych urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Serwis stosuje dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne: przechowywane na urządzeniu Użytkownika (pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki). Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia;
 • trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do urządzeń. Ustawienia można zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach stosowanego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej wymieniono linki do dokumentów pomocniczych dotyczących zarządzania i usuwania plików cookie z głównych przeglądarek internetowych.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

 1. Postanowienia końcowe

Polityka wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w serwisie. 

W sprawach nieuregulowanych Polityką mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 1. Kontakt z Administratorem

W przypadku wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności lub skorzystania z praw osób, których dane dotyczą, Użytkownik może kontaktować się z Administratorem drogą telefoniczną lub na adres poczty e-mail: invest@remax-polska.pl.

Porównaj oferty