• Zmień walutę

Dom z obiektem usługowym magaz.,handlowym,warsztat

970,000 zł
OŚWIĘCIM, Polska,
Ulubione
Twoje wyniki wyszukiwania

Ogólne

  • 1 Łazienki
  • Powierzchnia: 466 m2
  • Pokoje: 3
  • Powierzchnia działki: 2272 m2
  • Cena: 970 000 zł
  • Rok budowy: 1950

Opis

AGNIESZKA CZYRPAK
Agent prowadzący
Tel. + 48 608 391 360
 
Na sprzedaż dom z obiektem handlowo-magazynowym.
Dom z idealnym zapleczem do prowadzenia działalności usługowej- magazyn, warsztat, sklep.
Działka ogrodzona z bramą i zjazdem o powierzchni ok 2272m2.
Duży plac z domem mieszkalnym ,magazynem i pomieszczeniami biurowymi
Nieruchomość świetnie usytuowana przy drodze nr 44 wylot z Oświęcimia na -Tychy -Katowice.
Znajduje się na granicy z miastem Oświecim -Babice ul. Śląska.

Nieruchomość składa się z:

1. BUDYNEK MIESZKALNY ok 90 m2.
Składa się z niezależnego mieszkania, strychu (możliwa adaptacja), budynek jest częściowo podpiwniczony.
Obiekt w dobrym stanie technicznym.
Budynek wzniesiony został w technologii tradycyjnej. W tylnej części budynku znajduje się osobne wejście do części mieszkalnej z tarasem/zadaszoną wiatą.
Dom po generalnym remoncie w 2006 roku.

2.BUDYNEK USŁUGOWY: Magazyn podzielony na część gospodarcza oraz biurową o powierzchni ok 376 m2.
Brama wjazdowa z dwóch stron budynku.
Na parterze magazyn/sala sprzedaży lub warsztat, który połączony jest z wiatą gospodarczą zamkniętą oraz zaplecze socjalne. Na piętrze wydzielono przedpokój, biuro oraz część socjalną.
Posadzka z betonu przemysłowego. Budynek o konstrukcji słupowej, który pozwala na dowolną aranżację przestrzeni- doskonale nadaje się pod warsztat samochodowy, stację diagnostyczną jak również pod hurtownię czy różnego rodzaju handel.
W budynku usługowym znajduje się kotłownia, która ogrzewa oba budynki.
Obiekt zmodernizowany.
Dach pokryty blachą trapezową.

3.DUŻY PLAC ze zjazdem z drogi krajowej, plac manewrowy, utwardzony w dużej części asfaltowy.
Podstawa prawna
uchwała nr XIII/105/03 z 2003-12-10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Babice (ul. Greglów, ul.Spacerowa, ul. Załawie) (Dz.U Woj. Małopolskiego z 2004-03-10, nr 49, poz. 632)
Przeznaczenie w planie:
– 4MN Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (1031 m2)
– KDX Ciąg pieszojezdny (74 m2)

Wyznacza się TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ oznaczonej na rysunku planu symbolem MN. 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stojącej lub bliźniaczej.
2. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
1) budynki mieszkalno-usługowe z usługami o charakterze podstawowym, np. : handel detaliczny, gastronomia, nieuciążliwe rzemiosło (krawiectwo, fryzjerstwo itp.,) w których powierzchnia funkcji dopuszczalnych nie przekroczy 60% całkowitej powierzchni tych budynków,
2) małe budynki gospodarcze i wolno stojące garaże o powierzchni zabudowy nie większej niż 60,0 m2 2) dojazdy, place manewrowe i parkingi niezbędne do obsługi zabudowy mieszkaniowej oraz usług,
3) zieleń rekreacyjna i ozdobna z elementami tzw. małej architektury,
4) uprawy sadownicze i ogrody warzywne,
5) zieleń tzw. izolacyjna, zieleń typu parkowego itp.
6) sieci uzbrojenia infrastrukturalnego oraz urządzenia związane z obsługą terenów z zachowaniem zasad zawartych w przepisach szczególnych,
3. Ustalenia szczegółowe dla terenów MN:
1) w jednostkach 1 MN i 4 MN dopuszczalna wysokość budynków mieszkalnych nie może przekraczać 2 i 1⁄2 kondygnacji nadziemnej, tj. 13,0 m od poziomu terenu przyległego – do kalenicy, oraz 1 i 1⁄2 kondygnacji nadziemnej tj. 9,5 m w jednostkach 2 MN i 3 MN,
2) wysokość budynków gospodarczych i garażowych nie może przekraczać 7,0 m od poziomu terenu przyległego – do kalenicy,
3) należy stosować dachy budynków mieszkalnych, gospodarczych i wolno stojących garaży jako symetryczne, o kącie nachylenia połaci od 30 – 45 stopni,
4) wskaźnik intensywności zainwestowania działki budowlanej nie może przekraczać 70 % w jednostkach 1 MN i 4 MN oraz 30 % w terenach 2 MN i 3 MN,
5) w przypadku dokonywania nowych podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość działek nie mniejsza niż 500 m2 i nie większa niż 1000 m2, z wyjątkiem jednostki 4 MN, w której dopuszcza się minimalną działkę o pow. 350 m2,
6) lokalizacja zabudowy szeregowej dopuszczalna jest jedynie w jednostkach 1 MN i 4 MN w celu utworzenia pierzei dla ul. Śląskiej,
7) nowe budynki przeznaczone na stały pobyt ludzi w jednostkach 1 MN i 4 MN (przy ul. Śląskiej) powinny spełniać wymogi ochrony akustycznej przez zwiększenie izolacyjności akustycznej doborem materiałów budowlanych i odpowiednim rozplanowaniem pomieszczeń – w oparciu o przepisy zawarte w § 7.
8) ustala się możliwość realizacji w jednostkach 1 MN i 4 MN urządzeń ochrony akustycznej (ekrany.)
9) uciążliwość wszystkich obiektów i urządzeń związanych z działalnością gospodarczą mieszkańców oraz obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice działki, na której te obiekty i urządzenia są lokalizowane,
10) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od tras komunikacyjnych w jednostkach: 1 MN, 2 MN i 4 MN oraz od rowu melioracyjnego (ZU) w jednostkach 2 MN i 3 MN.
ROZDZIAŁ III
Przeznaczenie poszczególnych kategorii terenów oraz warunki ich zagospodarowania
Wydrukowano z systemu oswiecim.e-mapa.net firmy Geo-System sp. z o.o.
§ 17
Wyznacza się TERENY TRAS KOMUNIKACJI KOŁOWEJ oznaczone na rysunku planu symbolami: KD, KDX. 1. Przeznaczenie podstawowe obejmuje:
1) lokalizację tras i urządzeń transportu kołowego,
2) lokalizację ciągów komunikacji pieszej i rowerowej.
2. We wszystkich terenach tras komunikacji kołowej, o której mowa w ust. 1 obowiązują następujące warunki zagospodarowania:
1) szerokości minimalne pasa drogowego w liniach rozgraniczających dla wyszczególnionych ulic: a) KD – 10,0 m
b) KDX – 6,0 m
3. Na trenach przeznaczonych pod trasy komunikacyjne, w obrębie linii rozgraniczających te trasy, o których mowa w ust. 1 i 2 zakazuje się realizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem urządzeń technicznych związanych z utrzymaniem
i obsługą ruchu.
4. Ustala się możliwość realizacji sieci uzbrojenia infrastrukturalnego pod warunkiem nienaruszania wymagań określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg publicznych, a także uzyskania zgody zarządcy dróg.
Klient kupujący nie płaci żadnej prowizji!!!!

Zapraszam na prezentację nieruchomości.
Agent nieruchomości zainteresowany tą ofertą dla swojego klienta proszony jest o kontakt.
Chętnie uzgodnimy warunki współpracy z RE/MAX przy sprzedaży.

Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC.

RE/MAX Invest
ul. Wyzwolenia 1
43-300 Bielsko-Biała
Tel: 33 821 90 05
 
Informacja przekazywana przez agenta / właściciela biura uważana jest za dokładną i rzetelną, ale nie jest gwarantowana i powinna być niezależnie sprawdzona.

Kontakt:
REMAX Invest
tel: 338219005
invest@remax-polska.pl

nr licencji pośrednika odpowiedzialnego: 19277

Adres: OŚWIĘCIM, Polska
Miasto:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps
Numer ID oferty: 45551
Cena: 970,000 zł
Wielkość nieruchomości: 466 m2
Rozmiar działki nieruchomości: 2 272 m2
Pokoje: 3
Łazienki: 1
Rok budowy: 1950

Skontaktuj się ze mną

Zaplanuj pokaz?
.. Zadzwoń 338219005 WhatsApp

Podobne oferty

Sprzedaż

Działka budowlana 3163 m2 w Jasienicy

591,870 zł
SEBASTIAN WIŚNIOWSKI Agent prowadzący Tel: +48 572 711 788 Na sprzedaż działka w miej ...
SEBASTIAN WIŚNIOWSKI Agent prowadzący Tel: +48 572 711 788 Na sprzedaż działka w miejscowości Jasienica na gra ...
Sprzedaż

Działka budowlana 1224 m2 w Jasienicy

235,870 zł
SEBASTIAN WIŚNIOWSKI Agent prowadzący Tel: +48 572 711 788 Na sprzedaż działka w miej ...
SEBASTIAN WIŚNIOWSKI Agent prowadzący Tel: +48 572 711 788 Na sprzedaż działka w miejscowości Jasienica na gra ...
Sprzedaż

Działka budowlana 1097 m2 w Jasienicy

195,000 zł
SEBASTIAN WIŚNIOWSKI Agent prowadzący Tel: +48 572 711 788 Na sprzedaż działka w miej ...
SEBASTIAN WIŚNIOWSKI Agent prowadzący Tel: +48 572 711 788 Na sprzedaż działka w miejscowości Jasienica na gra ...
Sprzedaż

Działka budowlana 842 m2 w Jasienicy

161,000 zł
SEBASTIAN WIŚNIOWSKI Agent prowadzący Tel: +48 572 711 788 Na sprzedaż działka w miej ...
SEBASTIAN WIŚNIOWSKI Agent prowadzący Tel: +48 572 711 788 Na sprzedaż działka w miejscowości Jasienica na gra ...

Porównaj oferty

REMAX Invest